SAS ser lys i tunnelen

SAS-konsernet ser ut til å få et av sine svakeste år noensinne. Men konsernledelsen mener nå å se et lys i enden av tunnelen.