Krever stans i oljeutbygging i nord

Fiskerne og oppdretterne krever stans i all olje— og gassvirksomhet i nordlige deler av Norskehavet og i Barentshavet inntil konsekvensene er utredet.