Nødpeilere til oljearbeidere

Statoil, Shell og Hydro utstyrer nå alle som skal fly helikoptertil feltene i Norskehavet med personlige nødpeile— sendere. Slikesendere kan bli standardutstyr på norsk sokkel.