Framgang i Navion

Navion oppnådde gode resultater i første halvår. Driftsresultatet ble 913 millioner kroner, mot 493 millioner kroner i første halvår i fjor.