45.000 elever mobbes ukentlig

De fleste mener at mobbing er ufyselig. Likevel blir mellom fem ogåtte prosent av elevene i den norske grunnskolen mobbet minst engang i uka.