Sirdølene kan få billig strøm

SIRDAL: I februar foreslo Ivar Hognestad (Frp) at husholdningene i Sirdal skulle få kjøpe konsesjonskraft til selvkost på lik linje med næringslivet i bygda: Under ti øre kilowatt-timen pluss avgifter.