Læreren på skjermen

Opplæringsavdelingen i Sandnes kommune tar ytterligere ett steg vekk fra praksisen med atskilte datarom og dataopplæring.