Skepsis til fritt lærebokval

Forslaget om å la elevar ved vidaregåande skular velja lærebøker sjølve, møter motstand.