Risikostyring

Spotkraft med risikostyring. Strømforbruket til flere kunder samles i en portefølje håndtert av profesjonelle forvaltere. Formålet er å sikre kraftpriser på et gunstig prisnivå.