Barn fra utdannede hjem leser best

Barn med høyt utdannede foreldre og som går på skole utenfor bykjernene, leser ofte bedre enn andre barn, viser en ny gjennomgang av datamaterialet fra en norsk skoleundersøkelse i 2001.