- Arbeidslivet mangler folkeskikk

Etter å ha omstilt andre i mange år, omstilte Christian W. Holstseg selv. Både en og to ganger.