Bonden tjente bedre i fjor

Inntektene i jordbruket steg med 12 prosent fra 1999 til 2000. Økningen skyldes i hovedsak at 1999 var et dårlig år.