Oljeindustrien satte skatterekord i fjor

I alt 92 milliarder kroner i utlignet skatt rant inn i den norske skattekassa fra Nordsjøen i fjor. Beløpet er en økning på ikke mindre enn 66,7 milliarder, eller 279 prosent, fra året før.