Flere jobber i oljå

Sysselsettingen innen oljevirksomhetene øker. I august 2001 var73.900 personer i arbeid i oljesektoren, en økning på 3 prosent frasamme måned i fjor.