Mener det er nok olje og gass i mange år framover

De påviste olje— og gassforekomstene i verden vil være nok til åmøte det økte etterspørselen av fossil energi i årene fram mot2020, og enda lenger enn det, viser beregninger fra Detinternasjonale energibyrået (IEA).