WTO bryter egne regler

Verdens handelsorganisasjon, WTO, er så opptatt av å få til en friere verdenshandel og økt markedsliberalisme på flest mulig områder, at de setter sine egne regler til side.