Kværner i ny akutt pengenød

Styret og ledelsen i Kværner skal senest i løpet av helgen finne enløsning på selskapets pengeproblemer. Hvis det ikke kan finnes enløsning, vil selskapet komme i en akutt likviditetsmangel.