Røkke tar over Kværner

Kværner-styret ga etter for Kjell Inge Røkke. Fusjon mellom AkerMaritime og Kværner Oil & Gas gir Røkke full kontroll medKværner.