Regjeringa har lurt studentane

Regjeringa vil ikkje auka stipenddelen for studentar frå 30 til 39 prosent, slik Arbeidarpartiet ville.