Ole Lund ber om avløsning i Statoil

Statoils styreleder Ole Lund har varslet bedriftsforsamlingen i Statoil om at han ønsker å fratre dette vervet med virkning fra annet kvartal 2002. Ole Lund tiltrådte som styreleder i april 1999.