Staten mobbet ikke

Luftfartstilsynets hovedverneombud fikk ikke medhold i Oslo tingrett.