Kamp om oljeandeler

Norsk Hydro får konkurranse fra 26 andre oljeselskaper om å fåoverta statlige eierandeler i oljefeltene. De fleste interessentenevil eie mer i feltene de har allerede.