Norge får stadig større eksportoverskudd

Norge selger flere varer og tjenester til andre land enn hva vi kjøper fra dem, og i april var overskuddet hele 20 milliarder kroner.