Staten eneste garantist for nasjonalt eierskap

Staten er den eneste garantisten for en norskeid finansnæring, og vil i overskuelig framtid være eier i DnB, mener finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.