Vil ha oppgjør fra Umoe

Daily Trade, Stavanger-selskapet som bisto Umoe ved den famøse utbetalingen til det iranske selskapet IOEC, mener Umoe-sjefen har innrømmet indirekte at han skylder dem penger.