Tor Arne Uppstrøm mistenkt i Seim-saken

Carl Fredrik Seims forretningspartner Tor Arne Uppstrøm har fåttstatus som mistenkt i Seim-saken. Tidligere styreleder iUppstrøm-selskapet Paleum, Bertram Vedeler, er siktet forhvitvasking av midler tilknyttet samme sak.