Mot rekordhøy oljepris

— Mye tyder på at oljeprisen denne vinteren kan bli liggende over 30 dollar per fat. Det mener oljeanalytiker, Arnstein Wigestrand. Han begrunner sitt syn med de tre faktorer som nå virker drivende på oljeprisen.