Dyrt liv

For ukependling må man ikke bare betale i form av savn. Også i kroner og øre koster denne livsformen atskillig, selv om en på selvangivelsen kan trekke fra utgifter til kost og losji på stedet man arbeider, og kostnadene til reisene. Fradraget er 28 prosent, akkurat som ved gjeldsrenter.