Hevder staten vil bruke bompenger til å finansiere titalls mill. i advokatutgifter

Staten ble dømt til å betale over en kvart milliard i erstatning etter at Vegvesenet hevet avtalen om nytt bompengesystem med IBM.

IBM skulle utvikle Statens vegvesens neste bompengesystem, men statens tålmodighet tok slutt.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Nå anklager det amerikanske selskapet staten for å legge regningen for et eventuelt nytt nederlag over på bompengebetalerne.

Det viser dokumenter levert lagmannsretten.

I tingretten ble Statens vegvesen (SVV) dømt til å betale 243 millioner kroner til International Business Machines (IBM), etter å ha hevet avtalen om et nytt bompengesystem kalt Grindgut.

Retten konkluderte som amerikanerne med at hevingen av avtalen var urettmessig, og tilkjente IBM lønn for strevet.

Men staten anket.

Det får den amerikanske IT-giganten til å fyre på alle pluggene i sluttinnlegget til ankesaken, som går for Borgarting lagmannsrett kommende uke.

I disse dokumentene skriver IBMs advokater at veivesenet akter å legge utgiftene over på bompengebetalerne.

Selskapet viser til at staten allerede hadde «tvunget partene» til å bruke mer enn 80 millioner kroner på advokater da tingretten avsa sin dom for snart to år siden, og likevel valgte å anke.

«Nye titalls millioner i advokatutgifter er i ferd med å påløpe. Men dette er ikke utgifter som staten eller SVV selv skal dekke. Ifølge nylig fremlagte bevis (...), skal alle kostnader, inklusive statens eventuelle betalingsansvar overfor IBM, dekkes inn hos bompengeselskapene», skriver IBMs advokater i det prosessuelle skrivet.

«Regningen havner hos landets bilister»

Der siterer de Statens vegvesen fra et bilag som er levert inn til domstolen i forkant av ankesaken:

«Det har vært en forutsetning at bompengeselskapene skulle dekke alle kostnader til prosjektet, og dette inkluderer etter vår oppfatning også kostnader til et eventuelt erstatningsoppgjør.»_

«Regningen havner derved hos disse selskapene, og i siste instans hos landets bilister. Staten forfølger saken videre på andres regning.»

IBMs advokat, partner Magnus Hellesylt i Wiersholm, sier at de ikke ønsker å kommentere saken før den begynner torsdag.

Avdelingsdirektør Åge Jensen i Statens vegvesen skriver i en tekstmelding til E24 at de ikke kommenterer dokumenter som er lagt frem i forbindelse med en pågående rettssak.

Sarkasme i prosesskriv

Men IBM er ikke nådig i sin omtale av motparten i de nevnte dokumentene, ført i pennen av advokat Hellesylt.

«Tingrettens dom har dessverre ikke medført det minste grann av selvrefleksjon hos SVV. Fortsatt er det IBM som har skylden for alt», heter det sarkastisk i prosesskrivet fra det amerikanske selskapet.

Her viser IBM til at staten har pekt på en 100 dagers forsinkelse med leveransen av IT-systemet «Grindgut», som etter kontrakten skulle leveres på rundt 14 måneder.

Vegvesenet hevet avtalen fordi det ikke gikk fort nok, men hvis det var IBM som var årsaken, burde en alternativ løsning ha kommet «nokså raskt» på plass, fremholder de.

Nå er det imidlertid gått seks og et halvt år uten at en Grindgut-erstatning er på beina.

«Staten krever utrolig nok erstatning fra IBM for påståtte merkostnader i hele denne perioden. Samtidig er det slik at IBM fremdeles ikke har mottatt én eneste krone fra SVV for arbeidet som ble utført fra januar 2014 til juli 2015.»

Mener IBM var langt unna

Statens vegvesen fremholder på sin side at de «korrekt la til grunn at IBM hadde misligholdt kontrakten vesentlig på hevingstidspunktet.»

Samferdselsdepartementets sluttinnlegg, ført i pennen av advokat Goud Fjellheim i Haavind, argumenterer med at tingrettens resonnement er feil når den antar at IBM var 78 prosent ferdig med Grindgut ved utgangen av juni 2015.

«Reell ferdigstillelsesgrad på hevingstidspunktet var mest sannsynlig godt under 50 prosent», heter det fra staten.

De viser til en fortløpende rapportering fra IBM underveis i prosjektet, som ifølge Statens vegvesen viser at produktiviteten lå langt under det man måtte forvente.

Ifølge en fremdriftsplan IBM la frem i juni 2015 oppga selskapet selv at konstruksjonsfasen først ville være ferdig i midten av mai 2016. «Det vil si at det var mye arbeid som gjensto 8. juni 2015», heter det.

På hevingstidspunktet var IBM allerede forsinket med 90 dager målt opp mot milepælen for avslutningen av konstruksjonsfasen, skriver staten, som anslår at et bestefalls-scenario er at de til slutt ville ha vært over 400 dager forsinket.

Staten spesifiserer ikke i sitt sluttinnlegg hvem som til slutt må ta regningen for eventuelt nytt tap i neste rettsinstans. De spesifiserer heller ikke hvilken erstatning de bør få om de får medhold, men at den tilkjennes fastsatt etter rettens skjønn.

IBM har på sin side anslått at beløpet tingretten tilkjente dem, med tillegg av forsinkelsesrenter, i dag utgjør omtrent 262 millioner kroner.

Det er satt av hele 52 dager til rettssaken, som starter torsdag.

Publisert: