Kraftige prisøkninger i leiemarkedet: – Veldig høyt press

Prisene for å leie bolig i Norge stiger videre. I Oslo nærmer snittprisen seg 15.000 kroner.

Prisen for å leie bolig steg videre i andre kvartal.
Publisert: Publisert:

Leieprisene for andre kvartal i 2022 økte med fem prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Det viser Husleie.no sin ferskeste husleieindeks.

Husleie.no er en utleieplattform hvor utleiere kan administrere leieforhold gjennom hele løpet, fra annonsering til innkreving av husleie og senere utflytting.

Gjennomsnittsprisen for å leie en bolig i Norge var i andre kvartal 11.192 kroner, ifølge husleieindeksen.

Kjetil J. Olsen, daglig leder i husleieplattformen, sier at det er høy fart i leiemarkedet i disse dager.

– En fersk undersøkelse blant våre utleiere og de som leier bolig via dem, viser at det går fort i svingene om dagen. Nesten 75 % oppgir at det tar under én uke, eller opptil to fra boligen blir lagt ut på markedet til den er utleid, sier han.

Kjetil J. Olsen, daglig leder i Husleie.no, sier at det er flere faktorer som drar opp prisene i leiemarkedet.

Presset studentmarked

Olsen sier at leiemarkedet har endret seg på flere måter de siste årene.

Spesielt i studentmarkedet der det allerede i juni var stor etterspørsel etter boliger som passer for studenter.

– Man skal ikke lenger tilbake enn til 2019 for å se at hovedtrykket i studentmarkedet kom i august. Den typiske studenten begynte først å gå på visninger etter at sommerferien med festivaler og moro var tilbakelagt, sier han.

– Allerede i mai kom meldingene om høy fart i studentmarkedet. I juni var det full rulle, og det er det fremdeles når fellesferien har startet. Dette påvirker hele leiemarkedet, fortsetter han.

Sterk vekst i storbyene

Leieprisene i de fleste av de største byene steg kraftig i årets andre kvartal.

I Oslo var snittprisen for å leie bolig på 14.621 kroner i andre kvartal i 2022, en oppgang på seks prosent sammenlignet med året før.

I Bergen steg prisene med sterke 9,1 prosent i kvartalet, mens de i Trondheim steg med tre prosent. Snittprisen i disse byene lå på henholdsvis 11.395 kroner og 11.477 kroner.

Prisstigningen var høyest i Kristiansand. Der økte leieprisene med 15,5 prosent i kvartalet. I Ålesund og Stavanger/Sandnes steg prisene med henholdsvis 9,3 og 2,3 prosent.

Rett i overkant av 960.000 nordmenn og rundt 587.000 husholdninger bor i en leid bolig. Det tilsvarer 23,6 prosent av alle norske husholdninger, ifølge tall fra SSB.

Lav tilgjengelighet på boliger

Henning Lauridsen, administrerende direktør i Eiendom Norge, sier at det høye presset i leiemarkedet i stor grad kan knyttes til coronapandemien.

– Mange studenter dro hjem til foreldrene sine, utenlandsstudentene uteble, og arbeidsinnvandrerne dro tilbake til hjemlandet. Nå har disse gruppene vendt tilbake, sier han.

Henning Lauridsen, administrerende direktør i Eiendom Norge, sier de kan rapportere om veldig stor interesse for utleieboliger.

Lauridsen sier også at antallet boliger til leie ligger på et lavt nivå.

– Under pandemien ble lønnsomheten i å ha en utleiebolig lavere, samtidig steg boligprisene. Mange har solgt utleieboligen, og det er derfor færre boliger på markedet, sier han.

Vibecke Lyse Augdal, administrerende direktør i Utleiemegleren, påpeker i likhet med Lauridsen at dagens høye press i leiemarkedet kan knyttes til den spesielle situasjonen under coronapandemien.

– Vi har ikke sett et så lavt utvalg av leieboliger på lang tid. Det presser prisene opp, sier hun.

Vibecke Lyse Augdal, administrerende direktør i Utleiemegleren, sier at studenter og arbeidsinnvandrere som flyttet under pandemien skapte store bevegelser i leiemarkedet.

Høysesong

Lyse Augdal legger til at mange solgte utleieboligen sin under pandemien. Med økte renter i sikte, står samtidig de som kunne kommet inn på markedet som investorer litt på vent, sier hun.

– Nå er vi midt i høysesongen, og det er veldig høyt press i markedet. Det er flere faktorer som påvirker hvor raskt en bolig leies ut, men dersom den er sentral eller praktisk løst, så går det fort unna, sier hun.

Henning Lauridsen i Eiendom Norge påpeker at prisnivået på leieboliger vil begrense seg av naturlige årsaker.

– De gruppene som typisk leier bolig, som studenter og arbeidsinnvandrere, har oftest ikke mulighet til å gå veldig mye opp i pris, slik som man ser blir gjort i boligmarkedet. Prisveksten vil stoppe på et visst punkt.

– Historisk sett så er svingningene langt ifra så store som i markedet for bruktboliger, legger han til.

Publisert: