Medisin krever høyest karakterer

I likhet med i fjor, var det i år vanskeligst å komme inn på medisinstudiet i Oslo.