18 søkere i konsesjonsrunde

I alt 18 kvalifiserte oljeselskaper hadde ved fristens utløp mandaglevert sine søknader om å delta i leteboring på de områderregjeringen fastla i 18. konsesjonsrunde.