• Innen helse, pleie og omsorg, har ledigheten steget med 14 prosent fra mai fjor sammenlignet med samme periode i år. Colourbox

Færre ledige menn, flere ledige kvinner

I løpet av mai ble 600 færre personer arbeidsledige. Mens antall ledige menn minker, øker antall ledige kvinner.