Bildeleordning konkurs

Styret i Transportkollektivet i Stavanger har vedtatt å sende inn begjæring om konkurs for bildeleordningen.