Girer opp til jordbruksoppgjøret

Bondehøvding Bjarne A. Undheim girer opp foran debuten som Bondelagets forhandlingsleder i jordbruksoppgjøret.