Lover ny giv i oljå

Kværner Rosenbergs nådetid på tre år må brukes til å få fart i aktiviteten på norsk sokkel. Det er leder av Rogalands-benken på Stortinget, Bent Høie (H), og Tore Nordtun (Ap) skjønt enige om.