Hydro skal bygge smelteverk i Spania

Norsk Hydro skal bygge et pressboltstøperi og omsmelteverk for aluminiumsskrap i Spania.