Vær forberedt på høy rente

— Statistisk sentralbyrås prognoser forarbeidsmarkedet og rentenivået er for optimistiske. Låntakere børforberede seg på en rente på 10 prosent, sier sjeføkonom HaraldMagnus Andreassen i meklerhuset First Securities.