Ikke politihelikopter

En egen politihelikopter-tjeneste er ikke med i statsbudsjettet for neste år. Samtidig skal landets operative rednings— og beredskapsressurser kritisk gjennomgås. Ordningen med promilleprogram blir innført i flere fylker.