Ga 200.000 til firma som ikke finnes

I mars fikk selskapet CeMe 200.000 kroner fra Rogaland fylkeskommune. Pengene skal gå til etablererhjelp for innvandrere, men CeMe er ikke etablert.