Business as usual i DSD

Steinar Madsen sitter i 6. etasje i Ankerbygget med utsikt over Vågen og styrer imperiet som Folke Hermansen bygde opp. Han skal føre verket videre sammen med styret og medarbeiderne.