Haugesund kan saksøke toppfolkene

Tidligere konsernsjef i Terra-Gruppen kan bli saksøkt av Haugesund kommune. I så fall må Haugesund påvise at konsernsjefen har opptrådt uaktsomt.