• Thomas Førde

Skeptisk til privat utbygging av Haugesund Lufthavn