Verdistigning presser opp arveavgiften

Verdistigning på fritidseiendommer som har vært i familiers eie i generasjoner, utløser så høy arveavgift at neste generasjon ofte ikke har råd til å overta.