Bergen blir forretningsadresse, Nylund blir direktør