Luksusforbruket øker - færre sparer

Til tross for at flere tror på romsligere personlig økonomi i fremtiden og at landets økonomi vil bli bedre, er det færre enn før som sparer regelmessig. Og luksusforbruket øker.