Greenpeace: – Gasskraftplanene er ikke miljøvennlige