Finsnes får 2 uker

Anken til biskop Ernst Baasland over konkurskjennelsen mot ham vil tidligst bli oversendt Gulating lagmannsrett om to uker