- Hva er vel 1,50 i dag?

Rosenberg-arbeiderne er slett ikke fornøyd med 1,50 kroner og slett ikke alle vil stemme ja i neste uravstemning.