• Ledere som er småbarnsforeldre bruker mest tid på jobbmail hjemme. FOTO: colorbox

Leser du jobbmail hjemme?

Seks av ti ledere og fire av ti ansatte oppgir at de har fleksibel arbeidstid.